اتحادیه صنف گوشت قرمز اصفهان

درباره اتحادیه

بسیج اتحادیه

اعضای کمیسیون اتحادیه

اعضای کمیسیون حل اختلاف آقایان:

• فضل الله شیرانی

• محسن خیری

• کریم رضایت

اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات آقایان:

• مهدی ابوالحسنی

• حبیب الله سازمند

اعضای کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی آقایان:

• حمید انصاری

• محمد رضا شیرانی

• اسماعیل قادری

• جلال انصاری

• رضا بیاتی

اعضای کمیسیون فنی گاوی آقایان:

• علی رستمیان

• سید حسن مردان

• عبدالرزاق آقاجانی

اعضای کمیسیون فنی گوسفندی آقایان:

• حسین عباس زاده

• رضا رجب زاده

• مهدی نوید بخش

• اکبر تاخیری

• عباس علیزاده

اعضای کمیسیون آموزش آقایان:

• مصطفی باقری

• مصطفی خیری

راه های ارتباط با اتحادیه