دسته‌بندی نشده

آگوست 23, 2018

بازدید از کشتارگاه فساران

نظر به اینکه درتاریخ۹۷/۵/۸ در جلسه انجام شده دراتحادیه گوشت قرمز اصفهان باحضور برادران جناب […]