بازدید از کشتارگاه فساران

جلسه تبادل نظر پیرامون نوسانت گوشت قرمز وچالش های آن
آگوست 23, 2018

نظر به اینکه درتاریخ۹۷/۵/۸ در جلسه انجام شده دراتحادیه گوشت قرمز اصفهان باحضور برادران جناب سرهنگ امانی مهندس جهانگیری.حاج اقا محمدی قرار براین شدکه تاریخی برای بازدید از کشتار گاه فساران بگذارید. طی مکاتبات داخلی بنا شد درتاریخ ۹۷/۵/۲۱یکشنبه ظهر این بازدیدانجام شود.طی گذارش ارسال شده. برادران جناب سرهنگ امانی باهیئت همراه.   مدیریت بازرسی حاج اقا محمدی با هیئت همراه ،قبول زحمت نموده به همراه کلیه برادران درهیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ازنزدیک مشکلات وسختی های این صنف به حق زحمت کش را ملاحظه فرمودند.تادر راستای بر طرف کردن ان در استان بیشتر کوشا باشند قابل ذکر است از زحمات برادر ارجمند حاج اقا رسول اقاجان دیگر عزیزان در این راستا کمال تشکر را داریم

WhatsApp Image 2018-08-23 at 09.31.21 WhatsApp Image 2018-08-23 at 09.31.34 WhatsApp Image 2018-08-23 at 09.31.44 WhatsApp Image 2018-08-23 at 09.31.56 WhatsApp Image 2018-08-23 at 09.32.05

دیدگاه ها بسته شده است