کشتارگاه های فعال در اصفهان و حومه

کشتارگاه نقش جهان

آدرس: خمینی شهر


کشتارگاه فساران

آدرس: نرسیده به سجزی، سمت راست


کشتارگاه حبیب آباد

آدرس: نرسیده به کمشچه، سمت چپ


کشتارگاه نوش هلال

آدرس: اول اتوبان کاشان، قبل از عوارضی


کشتارگاه فجر

آدرس: اتوبان ذوب آهن، نرسیده به پلیس راه، سمت چپ روستای مهرجان


کشتارگاه موید

آدرس: اتوبان ذوب آهن، جنب رستوران بهنام


کشتارگاه قهدریجان

نوروزی