هیئت مدیره

رئیس اتحادیه

حاج اصغر پور باطنی

09132254435


نائب رئیس اول

حاج حسین رضایت

09133173171


نائب رئیس دوم

حاج عبدالرزاق آقاجانی

09131194303


دبیر اتحادیه

حاج حبیب الله سازمند

09130788045


خزانه دار

حاج امیر بنائیان

09133257624


بازرس

حاج مصطفی خیری

09137504970


اعضای کمیسیون اتحادیه

اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف آقایان:

رئیس کمیسیون: فضل الله شیرانی
عضو کمیسیون: محسن خیری
عضو کمیسیون: مهدی ابوالحسنی
عضو کمیسیون: کریم رضایت
عضو کمیسیون: حبیب الله سازمند

اعضای کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی آقایان:

رئیس کمیسیون: حمید انصاری
عضو کمیسیون: محمد رضا شیرانی
عضو کمیسیون: اسماعیل قادری
عضو کمیسیون: جلال انصاری
عضو کمیسیون: رضا بیاتی

اعضای کمیسیون فنی گاوی آقایان:

رئیس کمیسیون: رضا دهقان
عضو کمیسیون: علی رستمیان
عضو کمیسیون: سید حسن مردان

اعضای کمیسیون فنی گوسفندی آقایان:

رئیس کمیسیون: حاج اکبر تاخیری
عضو کمیسیون: حسین عباس زاده
عضو کمیسیون: رضا رجب زاده
عضو کمیسیون: مهدی نوید بخش

اعضای کمیسیون فنی آموزش آقایان:

رئیس کمیسیون: مصطفی باقری
عضو کمیسیون: مصطفی خیری

راه های ارتباط با اتحادیه